Kullanım Koşulları

https://www.kampustenevar.com/ (“Site”) sitesinin işletilmesi, Askıda Ne Var Reklam Tanıtım ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından sunulmaktadır.

İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi (“Koşullar ve Sözleşme”) kapsamında Site’den faydalanacak olan Öğrenci Üyeler, Koşullar ve Sözleşme’nin Site’nin kullanımı ve Site’ye kaydolunması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar ve Sözleşme’de yer alan düzenlemelere ve Site üzerinden yayınlanan, herhangi bir bildirim yapılması gerekmeksizin zaman zaman güncellenen veya referans yapılan kurallara uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedirler.

İşbu Koşullar ve Sözleşme ve Sözleşme kapsamında Şirket ve Öğrenci Üyeler ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. Koşullar ve Sözleşme’nin Konusu

Site, Öğrenci Üyeleri için faydalı içeriklerin, staj, burs ve etkinlik duyurularının yapılmasına imkân veren platformu ifade etmektedir.

İşbu Koşullar ve Sözleşme’nin konusu, Öğrenci Üyeler’in Site’den faydalanmalarına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir. İşbu Koşullar ve Sözleşme her türlü içerik, bilgi ve diğer materyali sağlayan taraflara da uygulanmaktadır.

2. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

2.1 Öğrenci Üyeler, işbu Koşullar ve Sözleşme’nin kabulü tarihinde Koşullar ve Sözleşme’yi anlamaya ve kabul etmeye yeterli yetkinliğe sahip olduklarını, Koşullar ve Sözleşme’nin sonuçlarını tümüyle anladıklarını kabul ederler. Öğrenci Üyeler, bu Koşullar ve Sözleşme’nin kendileri açısından geçerli olan tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olması halinde Site’ye katılım sağlamak hususunda tek sorumlu olduklarının bilincindedirler. 

2.2 ŞİRKET’E AİT SİTE’YE ÜYE OLUNABİLMESİ VE SİTE’DEN YARARLANILABİLMESİ İÇİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI (TCMB) TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMİŞ PALADYUM ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. (“PEP”) MÜŞTERİSİ OLUNMASI VE PEP HESABI AÇILMASI GEREKMEKTEDİR. 

2.3 ÖĞRENCİ ÜYELER’İN SİTE’YE ÜYE OLURKEN VERECEKLERİ BİLGİLERDEN BANKACILIK MEVZUATI UYARINCA GEREKLİ OLAN İSİM, SOY İSİM, TC KİMLİK NUMARASI, DOĞUM TARİHİ, TELEFON VE ELEKTRONİK POSTA TİPİNDEKİ VERİLER ÖĞRENCİ ÜYE’NİN PEP HESABI AÇABİLMESİ ADINA PEP’E AKTARILACAKTIR. ÖĞRENCİ ÜYE SÖZ KONUSU VERİ AKTARIMINI BİLDİĞİNİ KABUL EDER.

2.4 Şirket, Öğrenci Üyeler’in Site’den yararlanılabilmeleri için Öğrenci Üyeler’in bir hesap açmasını, telefon, sosyal medya hesabı veya Şirket tarafından uygun görülen herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden kaydolmasını gerekli kılabilir. Öğrenci Üyeler, Site’ye telefon numarası, Site kullanıcı hesabı, sosyal medya hesabı veya herhangi başka bir kimlik doğrulama mekanizması üzerinden giriş yapması halinde işbu Koşullar ve Sözleşme’ye konu Site çerçevesinde kimlik doğrulama mekanizmasında yer alan hesabına erişim için gerekli izin ve yetkileri verdiğini kabul eder.

2.5 Öğrenci Üyeler, Site’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlaması, hesabını güncel tutması gerektiğini bildiğini ve Şirket’in dilerse Öğrenci Üyeler’den ek bilgi ve belge talep edebileceğini kabul ve beyan eder. İşbu veri ve bilgilerin tam ve doğru olmamasından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk Şirket’e yüklenemez.

2.5 Öğrenci Üyeler, Site’nin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Öğrenci Üyeler’e ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Öğrenci Üyeler tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Öğrenci Üyeler dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Öğrenci Üyeler ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Öğrenci Üyeler sorumlu olacaktır. Öğrenci Üyeler, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

2.6 Öğrenci Üyeler, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile hesap profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

2.7 Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Öğrenci Üye başvurularını reddetme hakkı saklıdır. Şirket, işbu Koşullar ve Sözleşme ve Site’de belirtilen diğer kural ve Koşullar ve Sözleşme’ye aykırılık, Öğrenci Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, giriş yapılan kimlik doğrulama mekanizması hesabının Öğrenci Üyelere ait olmadığının tespit edilmesi, Öğrenci Üye başvurusunda bulunan kişilerin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması dahil olmak üzere haklı sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve Öğrenci Üye’nin Site’de yer alan verilerinin kaybolmasına yol açabilecek şekilde dahi dilediği zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin tümüyle veya kısmen, geçici veya sürekli olarak Öğrenci Üye’nin hesabına son verebilir veya Site’den faydalanmasını engelleyebilir.

2.8 Öğrenci Üyeler, Site’de erişilebilir kıldığı içerik ile sair paylaşımların doğru ve hukuka uygun olduğunu ve Şirket hakkında hiçbir şekilde karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit, pornografi veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı hareketlerde bulunmayacaklarını, Şirket’in yazılı onayı olmaksızın reklam, kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacaklarını kabul ve taahhüt etmektedirler.

2.9  Öğrenci Üyeler; işbu Koşullar ve Sözleşme ile, Site’de paylaştığı her türlü İçerik’e ilişkin olarak, Şirket’e, işbu İçerikler’i kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi amaçlarıyla dünya çapında, münhasır olmayan, daimî, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir. Şirket, söz konusu İçerikler’i herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanma hakkını haizdir.

2.10 Şirket, İçerikler’in Site’de yayınlanmasını herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddedebilecektir. Herhangi bir İçerik’in Site’de yayınlanması için Şirket tarafından onay verilmesi ya da Şirket’in İçerikler’e müdahale etmesi Şirket’in İçerikler’e ilişkin sorumsuzluğunun ortadan kalktığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Öğrenci Üyeler tarafından Site’ye yüklenen ve işbu Koşullar ve Sözleşme ile Site’de yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve İçerikler Şirket tarafından neden gösterilmeksizin Site’den kaldırılabilecek, bu tür İçerikler nedeniyle Öğrenci Üyeler’in Site’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir. Şirket, işbu Koşullar ve Sözleşme’ın sona ermesi veya feshedilmesinden sonra dahi ilgili İçerik’i yayınlamak veya yayından kaldırmak hususunda münhasır hak sahibi olacaktır.

2.11 Öğrenci Üyeler, Site’nin kaynak gösterdiği sayfalar da dahil olmak üzere Site’de reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini buna ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.12 Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar ve Sözleşme’yi ve Site üzerinden yayınladığı sair Koşullar ve Sözleşme’yi dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, Site’nin konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma, Öğrenci Üyeler’in Site’den yararlanmasını sınırlandırma hakkı saklıdır. Şirket tarafından işbu Koşullar ve Sözleşme ve sair Koşullar ve Sözleşme üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Site’nin kullanılması ile Öğrenci Üyeler güncel Koşullar ve Sözleşme’yi kabul etmiş addedilir. Şirket Koşullar ve Sözleşme ve sair kurallara ilişkin değişiklikleri Site üzerinden yapılacak bir bildirimle duyurabilecek olup her halükârda söz konusu belgelerin düzenli bir şekilde takip edilmesinden Öğrenci Üyeler bizzat sorumlu olacaktır.

2.13 Site’nin kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Öğrenci Üyeler’e aittir. Şirket, Öğrenci Üyeler’in Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Öğrenci Üyeler, Şirket’i, iştiraklerini, yöneticilerini, pay sahiplerini ve sair çalışanlarını mahkeme ve avukatlık masrafları dahil tüm talep ve zararlardan ari tutmakla, ilgili talep ve zararlara ilişkin olarak Şirket’in savunulması için Şirket’le iş birliği yapmakla yükümlüdür. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Öğrenci Üyeler’in Koşullar ve Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Şirket tarafından Öğrenci Üyeler’e rücu edilecektir.

2.14 Ürün ve hizmetin Öğrenci Üyeler’e tesliminden/sunulmasından sonra bütün hasar ve sorumluluk Öğrenci Üyeler’e geçecektir. Ürün ve hizmetin sunulması/teslimi sırasında Öğrenci Üyeler, sunulan hizmet ve ürünleri derhal incelemek ve ayıp var ise Şirket’e noter vasıtasıyla bildirimde bulunmakla mükelleftir. Öğrenci Üyeler’in inceleme ve ihbar ödevini yerine getirmemesi durumunda; Öğrenci Üyeler, ürünlerin ve hizmetin usulüne uygun ve ayıplardan ari şekilde sunulduğunu/teslim alındığını kabul etmiş sayılırlar. Öğrenci Üyeler almış olduğu ürünleri 3. kişilere satması sonrasında ayıp nedeniyle 3. kişilere ödemek zorunda kalacağı tazminat kalemlerini Şirket’e rücu edemez. Öğrenci Üyeler, sunulan ürünleri elverişli Koşullar ve Sözleşme altında, ürünlere zarar gelmeyecek şekilde depolama, saklama, koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Öğrenci Üyeler’in bu yükümlülüğüne aykırı davranmasından doğan zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz. 

3. Fikri Mülkiyet Hakları

3.1 Site içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere Şirket’e ait sistem ve Site’nin tüm mali, manevi ve ticari hakları Şirket’e aittir. Şirket, Öğrenci Üyeler’e Site üzerinde Koşullar ve Sözleşme’nin süresi ile sınırlı, münhasır olmayan, alt lisanslanamaz ve devredilemez bir kullanım hakkı vermeyi kabul etmekte olup Öğrenci Üyeler’e tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Şirket’e karşı, Şirket’in başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.+

3.2 Öğrenci Üyeler, Site’yi yalnızca işbu Koşullar ve Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü kişilerin (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü haber, içerik, bilgi, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Öğrenci Üyeler’in (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve Öğrenci Üyeler’e zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması (v) Üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla haksız kazanç sağlanması veya sağlanmasına yardımcı olunması kesinlikle yasaktır. Öğrenci Üyeler, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Şirket veya Site ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. 

3.3 Site’de yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde işbu Koşullar ve Sözleşme kapsamında izin verilen kullanımlar haricinde yayımlanamaz ve/veya bunlara Şirket’in onayı olmadan bunlardan veya bunlara link verilemez.

3.4 Öğrenci Üyeler, üçüncü parti yazılımlar ile Site’den haksız kazanç sağlamaya çalışması halinde işbu Kullanım Koşullar ve Sözleşme’nin ihlal etmiş sayılacak ve sistemden/platformdan çıkarılabilecek olduğunu; bu durumun aynı zamanda Şirket’in fikri mülkiyet haklarına aykırılık teşkil edeceğini; ortaya çıkan her türlü zararın kendisine rücu edilebileceğini; hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Sorumlulukların Sınırı

4.1 Site ve Site kapsamındaki hizmet ve ürünler Öğrenci Üyeler’in vermiş olduğu verilere istinaden sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in verilerin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, işbu Koşullar ve Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Öğrenci Üyeler, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

4.2 Öğrenci Üyeler, İçerikler ile Site’de paylaştığı sair her türlü bilgi, veri ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere, verilere ve içeriklere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Öğrenci Üyeler’e iletilecek yahut rücu edilecektir. Öğrenci Üyeler, Şirket’in Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler, veriler ve içerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.3 Şirket, (i) Öğrenci Üyeler’in Site’yi kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü kişilerce yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Site üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan doğacak zararlardan sorumlu değildir.

4.4 ŞİRKET, İŞTİRAKLERİ, YÖNETİCİLERİ, PAY SAHİPLERİ VE SAİR ÇALIŞANLAR UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, VERİ KAYBI, İKAME MAL VEYA SERVİS TEMİNİ, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE’NİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. ŞİRKET, İŞBU KOŞULLAR VE SÖZLEŞME KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. 

4.5  Öğrenci Üyeler, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.6 Hizmetlerin herhangi bir sebeple (bilgisayar virüsü, yazılım hatası, yetkisiz müdahale, dolandırıcılık, teknik arızalar, Şirket'in görüşüne göre, hizmetlerin güvenlik ve dürüstlük kurallarını etkileyen davranışlar veya diğer her türlü nedenlerle) planlandığı şekilde yürütülememesi halinde Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sebep veya konuyla ilgisi olan Öğrenci Üyeler’i sistemden ve platformdan diskalifiye etme ve / veya hizmeti iptal etme, sonlandırma, uzatma, değiştirme veya askıya alma seçme haklarını saklı tutar. Öğrenci Üyeler ayrıca, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin engellenebileceğini kabul eder. 

5. Yükümlülüklerin İhlali

Öğrenci Üyeler’in işbu Koşullar ve Sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uymaması, Öğrenci Üyeler’in faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da Site’ye ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde yahut herhangi bir nedene dayanmaksızın Şirket, Öğrenci Üyeler’in Site’yi kullanımını ve/veya yararlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir ve meydana gelebilecek zararların tazmini talep edebilir.

6. Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, işbu Site kapsamında Öğrenci Üyeler’e ait 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Kanun) kapsamında kişisel veri sayılan bilgileri veri sorumlusu sıfatıyla “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni”nde ve “Site kapsamında Öğrenci Üyeler’e ibraz edilen Aydınlatma Metinleri”nde (kısaca “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Veri Sorumlusu olarak Şirket, edindiği kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişilmesini önlediğini, kişisel verilerin muhafazası sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığını ve Öğrenci Üyeler’i Kanun’a uygun şekilde bilgilendirdiğini kabul ve beyan eder. Şirket Öğrenci Üyeler’e ait kişisel verileri hizmetlerin sağlanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi; yeni hizmetler geliştirilmesi, içerik ve reklamlar dahil olmak üzere kişileştirilmiş hizmetlerin sağlanması; Şirket’in performansının ölçülebilmesi, Öğrenci Üyeler ile iletişim kurulabilmesi ve Öğrenci Üyeler ile kamuoyunun koruması amacıyla toplama hakkını haizdir.

Şirket Öğrenci Üyeler’e ait kişisel verileri, faaliyetlerin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olmak üzere ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak Şirket’in iş ve çözüm ortakları; müşteri hesabının açılabilmesi adına sözleşmenin kurulması için işlenmesi zorunlu olan isim, soy isim, TC kimlik numarası, doğum tarihi, telefon ve elektronik posta tipindeki kişisel verileri PEP; Şirket’e reklam verenler; gelecekte gerçekleşebilecek analitik servislerden faydalanmak isteyenler; performans ölçümünü sağlayan kurumlar; hizmetin görülmesini sağlayan üçüncü kişiler; tedarikçi ve servis sağlayıcıları; araştırma firmaları; hukuki talepler halinde ilgili merciiler ve iştirakleri ile paylaşma hakkını haizdir.

Şirket, Öğrenci Üyeler’e ait olan kişisel verileri “Aydınlatma Metni”’nde yer alan hususlar çerçevesinde paylaşma hakkını haizdir. Şirket, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, öngöremeyeceği ve engelleyemeyeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden ve server’larının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

7. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ve Sözleşme ve Site’nin kullanımından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Türk hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

8. Muhtelif Hükümler

8.1 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Koşullar ve Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifşa etme veya ifşa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava Koşullar ve Sözleşme de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır.

8.2 İşbu Koşullar ve Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Koşullar ve Sözleşme’nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

8.3 Öğrenci Üyeler, işbu Koşullar ve Sözleşme’yi, Koşullar ve Sözleşme’den kaynaklı hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devredemez.

Haftalığın PeP'te!

İlk 15'a giren her içerik ile 200 TL kazan!

En popüler yazar sen ol!

Okunma puanını artır, kazan!

Liderlik Tablosu'na göz at!

Bu haftanın en çok okunanları.

E-bültenimize abone ol!

Haftanın en popüler içerikleri, en çok kazananlar ve staj haberleri bültenimizde.

Gizlilik Sözleşmesi'nde belirtilen hüküm ve koşulları kabul ediyorum.