Yeni Dönem Burs Başvuruları

BURS

Yazar: Kampüste Ne Var?

2019-2020 döneminde burs veren kurumların tam listesini, başvuru koşullarını ve tarihlerini liste şeklinde aşağıda bulabilirsiniz.


1884 Vakfı

Başvuru Adresi: 1884vakfi.org

Başvuru Tarihi: 15 Eylül-15 Ekim 2019

Koşullar:

 • Uygulanan danışmanlık hizmetinin daha etkin olması amacıyla İstanbul ili içerisinde yer alan devlet üniversitelerinde okumak.
 • Lisans öğrencisi olmak.
 • Web sitede yer alan başvuru formunu tam doldurmak.
 • KYK dışında bir kurumdan burs almamak.

21.Yüzyıl Eğitim Vakfı

Başvuru Adresi: yekuv.org

Başvuru Tarihi: 23-27 Eylül 2019

Koşullar: 

 • Devlet üniversitesi öğrencilerine eğitim bursu verilmektedir.
 • Ailesi kırsal kesimde ikamet ediyor olan.
 • Anne ve babadan birisi veya ikisi de hayatta olmayan, parçalanmış bir aileden olan. (Öncelik Koşulu)
 • Başarılı ve eğitimini sürdürürken zorlanan.

Not: (Özel ve Vakıf üniversiteleri, ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim, yüksek lisans, doktora ve İstanbul dışındaki üniversite öğrencilerinin burs başvurusu kabul edilmemektedir.)


Aktaş Eğitim Vakfı

Başvuru Adresi: aktasholding.com

Başvuru Tarihi: 1 Ağustos-31 Ağustos 2019

Koşullar: 

Maddi durumunun elverişli olmadığını beyan eden T.C. vatandaşı öğrenciler,
Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşı olan öğrenciler,
AKEV bursuna aday olabilirler.

ARANAN NİTELİKLER

 • Teknik öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak.
 • Doktora ve araştırma bursları dışında, 26 yaşından büyük olmamak.
 • Askerlik ile ilişkisi olmamak.
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.
 • Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak.
 • Başarılı bir öğrenci olmak. (100 üzerinden en az 75, 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamaya sahip olmak).
 • Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.
 • Adli sicilde kaydı bulunmamak.
 • Kimsesiz ve aynı zamanda mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarına burs verilmesi esas olup, burs verilecek öğrenci sayısının sınırlı olması durumunda, başarı derecesi yüksek olan adaylara öncelik tanınır.
 • Aile durumu, (Yetim, Öksüz veya Anne-Baba ayrı olan öğrencilere öncelik tanınır).

Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

Başvuru Adresi: alarko.com.tr

Başvuru Tarihi: -

Koşullar: 

Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.
Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersi bulunmaması gerekir.
Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.
Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı'na aittir.
Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Üniversiteler bazında bölümler;

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İ.T.Ü.)
Makina Mühendisliği Bölümü,
İşletme veya Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
İnşaat Mühendisliği Bölümü,


ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (O.D.T.Ü.)
Makina Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (B.Ü.)
Makina Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İ.Ü)
İşletme Fakültesi,


ANKARA ÜNİVERSİTESİ (A.Ü)
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü,


GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (G.S.Ü)
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
Endüstri Mühendisliği Bölümü,

öğrencilerini kapsamaktadır.

Yukarıdaki öğrencilerden lisansüstüne devam edenlerin bursları devam ettirilir. (en fazla 1 yıl)


Atlas Sağlık Eğitim Vakfı

Başvuru Adresi: atlasvakfi.org

Başvuru Tarihi: 26 Ağustos-15 Eylül 2019

Koşullar: 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Vakıf ilke, misyon ve hedeflerine bağlı olmak
 • Lisans düzeyinde üniversite bursu İçin 25 yaş ve altında, yüksek lisans bursu için 30 yaş altında olmak
 • İzmir ve Manisa illerindeki üniversitelerden birine kayıt yaptırmış olmak
 • Kredi ve yurtlar kurumu (KYK), Erasmus ve yurt dışı eğitim Programları hariç, herhangi bir kurum ya da kuruluştan burs almıyor olmak.
 • Aynı aileden başka bir kardeşe burs verilemez.
 • Bursa başvuruda gerçeğe aykırı beyan tespitinde; hak edilmiş olsa bile bursun kesileceğini kabul ediyor olmak.

Burs başvurusu değerlendirmeye alınmayacak öğrenciler

 • Vakıf ve özel üniversite öğrencileri
 • Açık öğretim öğrencileri
 • Ön lisans programı öğrencileri
 • Uzaktan öğretim öğrencileri
 • Devlet üniversitelerinin ücretli programlarına devam eden öğrencilere   
 • Lise sonrası başka bir programı bitirmiş öğrenciler

Aydın Doğan Vakfı

Başvuru Adresi: aydindoganvakfi.org.tr

Başvuru Tarihi: -

Koşullar: 

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğrenci olan ve üniversite giriş sınavında sıralamada ilk 101-500 içinde yer alan ihtiyaç sahibi olan kız öğrencilere;
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenci olan ve üniversite giriş sınavında sıralamada ilk 1.000 içinde yer alan ihtiyaç sahibi olan kız öğrencilere ve ""Baba Beni Okula Gönder"" seferberliği kapsamında yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen kız öğrenci pansiyonlarında ortaöğrenimi süresince kalmış, üniversite giriş sınavında başarı göstererek devlet üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşmeye hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilecektir.
Burs Başvuruları Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri için ilgili üniversitelerin burs koordinatörlüğü / komisyonları aracılığıyla, Baba Beni Okula Gönder pansiyonlarında kalmış öğrenciler için ise okul müdürlükleri aracılığıyla yapılacaktır.

Bunların dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular, Aydın Doğan Vakfı Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun bulunan adaylar mülakata çağrılacaktır.


BALEV Vakfı

Başvuru Adresi: balev.org.tr

Başvuru Tarihi: 1 Temmuz-30 Eylül 2019

Koşullar: Web sitesinde yer almaktadır.


Borusan Kocabıyık Vakfı

Başvuru Adresi: bkv.org.tr

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2019

Koşullar: 

 • Burstan yararlanabilmek için yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
 • Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Burslar Türkiye’de öğrenim gören TC uyruklu öğrencilere sağlanır.
 • Üniversite bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
 • Başarılı bir öğrenci olmak, 100 üzerinden en az 70; 4.00 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olmak demektir.
 • Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan (vakıf, dernek, şahıs gibi) maaş, ücret veya burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariç) gerekmektedir.
 • Burslar karşılıksız olup, öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
 • Burs için başvuruda bulunan öğrencinin, kazandığı okula giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmesi gerekir. 

Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin; Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri ile Uludağ Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakülteleri’nde okuyan öğrencilerine burs verilecektir. Bu okullara kayıt yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan öğrencilerin kendi okullarının burs ofislerine başvurmaları gerekmektedir. Burs başvuruları belirtilen okulların Burs Birim Merkezleri tarafından bizlere gönderilir, asla internetten ya da şahsi başvuru kabul edilmez.
Bu okullar tarafından seçilen öğrencilerle Vakfımız tarafından gerçekleştirilecek mülakat sonrasında, burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilecektir.


Buldan Vakfı

Başvuru Adresi:  buldanvakfi.org

Başvuru Tarihi: 15-31 Ağustos 2019

Koşullar:

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • İhtiyaç sahibi olduğunu kanıtlamak.
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak( Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan katkı ve öğrenim kredileri hariç)
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilecektir. Devam edilen öğretim yılındaki alınmayan ders başarısız sayılacaktır.)

Cevdet İnci Eğitim Vakfı

Başvuru Adresi: incivakfi.org

Başvuru Tarihi: 15 Ağustos-15 Eylül 2019

Koşullar: 

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 • TC Anayasası değerlerine bağlı olmak.
 •  Her sınıfta tüm derslerden başarılı olmak ve başarı ortalaması olarak; yüz (100) üzerinden değerlendirme yapılması durumunda (75)’den, dört (4) üzerinden değerlendirme yapılması durumunda (3.0)’den aşağı olmamak.
 • Bir başka kurum, kuruluş ya da kişiden burs almıyor olmak.
 • Örgün eğitim programlarında okuyor olmak.
 • Sosyal sorumluluk projelerinde görev almak ve bunu belgelemek.

Çağdaş Eğitim Vakfı

Başvuru Adresi: cev.org.tr

Başvuru Tarihi: 1 Ağustos- 30 Eylül 2019

Koşullar: 

 • T.C Vatandaşı olmak,
 • Aile gelir düzeyi düşük ve   ihtiyaç sahibi olmak.
 • İstanbul il sınırları içinde okuyor olmak.
 • Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin not ortalaması en az 2.00 olması ve alttan dersi olmamak.
 • Vakıf üniversitelerinde okuyanların %100 burslu olmak.

Çelikel Vakfı 

Başvuru Adresi: http://alevtoplaribursbasvuru-app.azurewebsites.net/Bilgilendirme.aspx

Son Başvuru Tarihi: 3 Eylül 2019

Koşullar: 

2019 YKS kontenjanları kapsamında İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına ya da vakıf üniversitelerinin tam burslu lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmış olmak. Adaylar, programa dahil olma kriterlerini taşımaları ve ön değerlendirme kontenjanı kapsamına girerek gerekli belgeleri ilan edilen süreler içerisinde teslim etmeleri durumunda değerlendirmeye alınacak. Ön değerlendirmede uygun bulunan adaylar, önce grup mülakatına, uygun görülmeleri halinde ise ikinci aşama olan bireysel mülakata davet edilecek. Mülakatlardaki jüri kurullarında ise artık mezun kıvılcımlar da yer alacak.


Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı

Başvuru Adresi: www.cydd.org.tr

Başvuru Tarihi: 03 – 12 Eylül 2019

Koşullar:

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • ÇYDD şubesi bulunan illerdeki devlet üniversitelerinde okuyor olmak.
 • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 • KYK hariç, başka bir kamu kuruluşu veya özel kuruluştan burs almamak.
 • Ara sınıflar için genel not ortalaması en az 2.00 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

Darendilliler Eğitim Vakfı

Başvuru Adresi: dasev.org

Başvuru Tarihi: 1 Eylül – 15 Eylül 2019

Koşullar:

 • Kamu haklarından yasaklı olmamak, T.C. vatandaşı olmak.
 • Türkiye’de ikamet ediyor olmak.
 • Doğal afet, kaza gibi çeşitli nedenlerle mağdur duruma düşen ve bu durumlarını belirleyen öğrenciler burstan öncelikle yararlandırılır.
 • Aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olmak. ( KYK Hariç)
 • Aynı aileden DASEV Burs Programı’na devam eden başka bir öğrencinin olmaması.
 • Başvurularda puanların eşit olması halinde kız çocuklarına öncelik tanınır.

Başarı Kriterleri

 • Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak, eşit puan alanlarda öncelik verilir.
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,0 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
 • Zorunlu olmamak kaydıyla, “ vakıf gönüllülüğü” taahhüdünde bulunan öğrencilere öncelik verilebilir.
 • Vakıf ve özel üniversiteler ve Açık Öğretim hariç olmak üzere, milli eğitime bağlı üniversite, akademi ya da yüksek okulların 2, 4, 6 yıllık eğitim veren bölümlerini kazanmış olmak (derece alanlar önceliklidir), okuyor olmak,

Darüşşafaka Cemiyeti Üniversite Bursları

Başvuru Adresi: darussafaka.org

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2019

Koşullar: 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Annesi veya babası hayatta olmayan birey olmak, 
 • Ekonomik durumu itibarıyla eğitimine devam etmek için gereken maddi (barınma, ulaşım, yemek, harçlık) koşulları karşılayamayacak olmak, 
 • YKS sonucuna göre, yerleştirildiği puan türünde ilk yüzde 20’lik dilimde yer almak, 
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde en az 4 yıllık eğitim veren bir üniversiteye giriş hakkı kazanmak (Vakıf üniversitelerinde sadece tam burslu yerleştirmeler dikkate alınacaktır.),
 • Başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sağlamak,
 • Diğer kurumlardan aldığı bursu varsa başvuru formunda belirtmek.

Deloitte Eğitim Vakfı

Başvuru Adresi: deloitteegitimvakfi.org.tr

Başvuru Tarihi: 

Koşullar: 

Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İngilizce İşletme, İngilizce İktisat ve İşletme Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere burs verilecektir.

Bu okullara kayıt yaptırmış olan ve aşağıdaki koşulları sağlayan öğrencilerin kendi okullarının burs ofislerine başvurmaları gerekmektedir.

 • T.C. Vatandaşı olmak.
 • Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak.
 • DEVAK tarafından belirlenen üniversitelerin lisans programlarını kazanmış ya da belirlenen üniversitelere devam ediyor olmak.
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak; başka yerden maaş ve ücretin yanı sıra üniversitelerce ve kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde özel kuruluşlardan burs almamak. (2015 - 2016 Eğitim - Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından burs alınması durumunda DEVAK tarafından belirlenen burs tutarının yarısı ödenir.)
 • Lisans için, DEVAK tarafından yıllık olarak belirlenecek olan LYS taban puanlarının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 2,5 ya da muadili olan not ortalamasının üzerinde başarı göstermek.
 • Yüksek Lisans için, yeni giren öğrencilerin DEVAK tarafından belirlenecek olan ALES taban puanlarının ve 4 üzerinden 3 ya da muadili olan lisans mezuniyet not ortalamasının; ara sınıflar için 4 üzerinden 3,5 ya da muadili olan not ortalamasının üzerinde başarı göstermek.

Eget Vakfı

Başvuru Adresi: eget.org.tr

Başvuru Tarihi: 11-27 Eylül 2019

Koşullar:

 • Sadece, devlet üniversitelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri EGET Vakfı burslarından yararlanabilir.
 • TC vataşdaşı olmak.
 • Burs alanlar mezun olup çalışmaya başladıktan altı ay sonra bir başka öğrenciyi destekleme güvencesi verirler.

Elginkan Vakfı

Başvuru: Burs başvuruları burs programında yer alan üniversitelerin ilgili bölümlerine yapılmaktadır.

Başvuru Tarihi: Eylül 2019

Koşullar:

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi veya Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi olmak.


Eskişehir Öğretim Ve Eğitim Vakfı

Başvuru Adresi: eskisehirvakfi.org

Başvuru Tarihi: 15 Eylül - 30 Eylül 2019

Koşullar: 

 • ÖĞRENCİNİN AİLESİNİN ESKİŞEHİRDE İKAMET ETMESİ.
 • İKİNCİ ÖĞRETİM, AÇIK ÖĞRETİM VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ OLMAMAk. 
 • AİLESİ DAR GELİRLİ OLMALIDIR.
 • VAKFIMIZ SADECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS VERMEKTEDİR.

KİMLERE BURS VERİLMEZ:

 • İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE, 
 • AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE, 
 • YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNE, 
 • BAŞKA KURUM VE KURULUŞLARDAN BURS ALAN ÖĞRENCİLERE, 
 • AİLESİNİN İKAMETGAHI ESKİŞEHİR OLMAYAN ÖĞRENCİLERE.

Gürsoy Vakfı

Başvuru Adresi: gursoyvakfi.org

Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2019

Koşullar: 

 • T.C. Vatandaşı olmak.
 • Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak.
 • Devlet üniversitelerini kazanmış olmak (Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır)
 • Farklı kurumlardan alınan burslar, başvurunuza engel teşkil etmez.

Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı

Başvuru Adresi: faydasicokvakfi.org

Başvuru Tarihi: Eylül 2019

Koşullar: 

 • Cinsiyeti kadın olan
 • T.C vatandaşı
 • Maddi desteğe ihtiyacı olan
 • Not ortalaması 2.00/53.33 ‘ten düşük olmayan
 • 2’den daha fazla alttan dersi olmayan
 • Aşağıdaki mühendislik programlarını kazanan ve öğrenimine devam eden
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • 25 yaşından büyük olmayan

Devlet üniversitesinde veya özel üniversitelerin tam burslu yukarıda belirtilen mühendislik programlarında okuyan öğrenciler başvurabilirler.


İstanbul Sanayi Odası Vakfı

Başvuru Adresi: isov.org.tr

Başvuru Tarihi: 01-30 Eylül 2019

Koşullar: 

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
 • Gelir düzeyi düşük olmak,
 • Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
 • Adli sicil kaydı bulunmamak,
 • İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
 • İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

İSOV aşağıdaki üniversitelerin ilgili bölümlerinde (ilgili bölümler başvuru formunda belirtilmektedir) öğrenim gören adayların başvurularını kabul etmektedir.

 • Boğaziçi Üniversitesi,
 • Galatasaray Üniversitesi,
 • Gebze Teknik Üniversitesi,
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
 • İstanbul Teknik Üniversitesi,
 • İstanbul Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi,
 • Marmara Üniversitesi,
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
 • Özel üniversitelerin %100 burslu ve mühendislik bölümleri,
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
 • Türk - Alman Üniversitesi,
 • Yıldız Teknik Üniversitesi

İzmir Türk Anneleri Derneği

Başvuru Adresi: bilgi@izmirturkannelerdernegi.org

Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2019

Koşullar: 

 • LAİK VE ATATÜRK İLKELERİNİ BENİMSİYEN ÇAĞDAŞ , CUMHURİYETCİ TOPLUMA YARARLI ÜRETKEN ATATÜRKCÜ GENÇLER.
 • DOĞRUDAN SINIF GEÇEN”” BAŞARILI KIZ ÖĞRENCİLER ÇOĞUNLUKTA OLMAK ÜZERE TÜM ÖĞRENCİLER.
 • SINIF GEÇME NOTU ÜNİVERSİTE İÇİN 3 VE ÜZERİ, LİSE İÇİN 4 VE ÜZERİ OLANLAR.
 • İZMİR’ DE BİR ÜNİVERSİTEDE VEYA LİSE DE OKUYOR OLMAK (istisnalar olabilir)
 • AİLE EKONOMİK DURUMU BOZUK OLUP, DESTEĞE GEREKSİNİMİ OLMAK.
 • BİR DERNEK ÜYEMİZ YA DA DERNEĞİMİZDEN DESTEK ALAN BİR ÖĞRENCİMİZİN ÖNERİSİ LE GELMEK.
 • BİLİME VE TEKNOLOJİYE DAYALI ARAŞTIRMACI,SORGULAYICI EĞİTİME İNANAN VE BU EĞİTİM GELECEK KUŞAKLARA TAŞIMAYI AMAÇLAYAN.
 • EĞİTİMDE DOGMALARI BENİMSEMEYEN
 • DERNEK KURALLARINI KABUL EDEN

İzmit Burs Derneği

Başvuru Adresi: izburs.com

Başvuru Tarihi: 10 Ağustos-15 Eylül 2019


 

Kadın Hekimlere Destek Bursu

Başvuru Adresi: kahev.org

Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2019

Koşullar: 

 • KAHEV referans sitemi ile burs sağlayan bir vakıftır. Doğrudan öğrenci başvurusu alınmamaktadır. Referans olabilecek kişiler kadın tıp doktorları ya da kadın diş hekimleridir. Referansın öğrenciyle birebir iletişim halinde olması gerekmektedir. Referans olabilmek için KAHEV’e üye olmak ve KAHEV aracılığıyla kendi bursiyerleri dışında en az 1 bursiyerin ekibine düzenli ödeme ile katılmış olmak gerekmektedir. Her üye aynı eğitim-öğretim dönemi içinde 3 bursiyer için referans olabilir.
 • Bursiyer adayının devlet okulunda öğrenci olması gerekmektedir. Özel okullar için sadece öğrencinin %100 burslu olması durumunda başvuru kabul edilmektedir. Bu başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirilip oylama yapılarak karara bağlanır. Özel okullarda eğitim görenler için verilecek burs desteği kendi yaş grubu için belirlenmiş limitlerin üzerinde olamaz.
 • Ailenin toplam aylık gelirinin 2 asgari ücret toplamının altında olması gerekmektedir (Güncel: 4200 TL). Ailenin tüm gelirlerinin toplamından sadece aylık kira ya da konut kredisi ödemeleri düşülerek hesap yapılmaktadır (Kira ve kredi ödeme miktarları her şehir için o şehrin ortalama rakamları ve aylık kira/kredi miktarının ailenin toplam aylık gelirine oranı göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir). Bunun dışındaki kişisel krediler ya da borçlar gelir hesabında dikkate alınmamaktadır.
 • Öğrencinin KYK yurdunda ikamet etmesi ya da özel yurt/evde kalıyorsa payına düşen aylık ücretin 650 TL’yi geçmiyor olması gerekmektedir.
 • Öğrencinin ve ailesinin herhangi bir örgüt-tarikat-cemaat ile bağlantısı olmamalıdır. Aynı aileden sadece 1 öğrenci için burs sağlanmaktadır.
 • Ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybetmiş olan öğrenciler, kız öğrenciler, ebeveynleri boşanmış olan, anne/baba velayetinde diğer ebeveynin maddi destek vermediği öğrenciler ve gelecekte kendi ayakları üzerinde durup hayatını kazanabileceği bölümlerde okuyan öğrencilere; ayrıca kendisinin ve ailesinin mal beyanında herhangi bir mal mülk kaydı olmayan öğrencilere öncelik tanınacaktır.
 • 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için öğrencilere Eylül ve Haziran ayları da dahil olmak üzere 10 ay süreyle düzenli burs sağlanmaktadır. Aylık burs miktarları; tıp fakülteleri ve diş hekimliği için 700 TL, diğer 4 yıllık lisans bölümleri için 500 TL, lise için 400 TL, ilköğretim için 300 TL olarak belirlenmiştir. Ailesi ile aynı şehirde ikamet eden öğrenciler için aylık burs miktarı Burs Komitesinin insiyatifi ile farklı şehirlerde ikamet eden öğrenciler için belirlenen rakamlardan farklı tutulabilir. Öğrencilerden her yıl eğitim öğretim dönemi başlangıcında Eylül-Ekim aylarında yeni burs başvurusu için gerekli belgeler ve burs devamı için gerekli belgeler istenir. Başarısızlık durumunda burs sonlandırılır. Ancak öğrencinin özellikli bir durumu varsa bursun devamı ya da sonlandırılması Burs Komitesi tarafından karara bağlanır.
 • Öğrencinin düzenli burs dışında tek seferlik yardım gerektiren bir eğitim ihtiyacı olması durumunda bunun belgelenmesi gerekmektedir. Tek seferlik yardımlar 1.000 TL’yi geçemez.
 •  Dershane için toplanan miktarlar o öğrencinin eğitim grubu için belirlenen aylık burs miktarı x 10’u geçemez (Örn: Lise öğrencileri için aylık burs miktarı 400 TL’dir. Dershane ücreti 4000 TL’yi geçemez).
 •  Burs başvurusu sırasında beyan edilen bilgiler ve belgelerle ilgili bir değişiklik olması durumunda (ikamet değişikliği, bölüm değişikliği, aile adli sicil kayıtları ile ilgili değişiklikler, mal varlıklarında oluşan değişiklikler gibi) 1 ay içinde referansa ve KAHEV yönetimine ilgili evraklar yenilenerek güncel bilgi verilmesi gerekmektedir. Aksi halde burs sonlandırılır.
 • Hekimlerin 1.derece yakınları ile ilgili yapılacak burs başvuruları Burs Komitesi tarafından değerlendirilip oylama yapılarak karara bağlanır. Doktor-Diş Hekimi anne ya da babasını kaybetmiş öğrenciler ihtiyaç olması halinde tüm eğitim hayatları boyunca KAHEV tarafından desteklenir.

Konya Derneği

Başvuru Adresi: ksvvakfi.org

Başvuru Tarihi: 15 Eylül-10 Ekim 2019

Koşullar: 

 • T.C. Vatandaşı olmak.
 • Lisans öğrenimi gören ara sınıflar için; Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)
 • Endüstri Meslek Lisesi ara sınıflar için; alttan dersi bulunmamak. 
 • KSV tarafından belilenen okullarda eğitim görmek. 
 • İhtiyaç sahibi olmak. 

Burs Başvurusu Yapacak Okullar: 

 • Uludağ Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi 
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Mimar Sinan Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi 
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • 18 Mart Üniversitesi
 • Galatasaray Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi (Sadece Malzeme Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, İletişim ve Seramik Mühendisliği)
 • Akdeniz Üniversitesi (Endüstriyel Tasarım, İç Mimari ve Çevre Tasarımı, Grafik, Moda Tasarımı, Cam ve Seramik Bölümü)
 • Gebze Teknik Üniversitesi (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği)
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği)

Burs Başvurusu Yapacak Bölümler

 • Tasarım (Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Moda Tasarımı)
 • Mimarlık 
 • İç Mimarlık
 • Mühendislik Fakülteleri (Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği)
 • İşletme 
 • Uluslararası İlişkiler
 • Seramik ve Seramik Mühendisliği
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • İletişim 
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Köksal Eğitim Vakfı

Başvuru Adresi: kev.org.tr

Başvuru Tarihi: Eylül 2019

Koşullar: 

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Demokratik, laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,
 • Lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 • Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak,
 • Uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,
 • Müracat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak,
 • Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.
 • Belirli üniversitelerde okumak.

Mehmet Zorlu Vakfı

Başvuru Adresi: mzv.org.tr

Başvuru Tarihi: Eylül 2019

Koşullar: 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik, Kimya bölümlerinde okuyan öğrencilere burs verilmektedir. Burs Kapsamındaki Üniversiteler
• Akdeniz Üniversitesi
• Anadolu Üniversitesi
• Ankara Üniversitesi
• Atatürk Üniversitesi
• Bilkent Üniversitesi
• Boğaziçi Üniversitesi
• Celal Bayar Üniversitesi
• Çukurova Üniversitesi
• Dicle Üniversitesi
• Dokuz Eylül Üniversitesi
• Ege Üniversitesi
• Fırat Üniversitesi
• Galatasaray Üniversitesi
• Gazi Üniversitesi
• Hacettepe Üniversitesi
• İnönü Üniversitesi
• İstanbul Üniversitesi
• İstanbul Teknik Üniversitesi
• Karadeniz Teknik Üniversitesi
• Kocaeli Üniversitesi
• Koç Üniversitesi
• Marmara Üniversitesi
• Mimar Sinan Üniversitesi
• Namık Kemal Üniversitesi
• Orta Doğu Teknik Üniversitesi
• Özyeğin Üniversitesi
• Pamukkale Üniversitesi
• Sabancı Üniversitesi
• Siirt Üniversitesi
• Trakya Üniversitesi
• Uludağ Üniversitesi
• Yüzüncü Yıl Üniversitesi
• Yıldız Teknik Üniversitesi

Başarı ve İhtiyaç Kriteri

 • Değerlendirmeler ilgili üniversite tarafından yapılacaktır. İki yıllık meslek yüksekokulları, Açıköğretim Lisesi ve Fakültesi öğrencileri, yüksek lisans/doktora öğrencileri, yurtdışındaki üniversitelerde okuyan öğrenciler ve KKTC vatandaşları hariç yabancı uyruklu öğrenciler vakfın bursundan yararlanamazlar. 
 • Socrates-Erasmus gibi değişim programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelere belirli süre ile değişim öğrencisi olarak giden, hazırlık sınıfı okuyan ve çift anadal-yan anadal yapan öğrenciler dışında, vakıf bursu normal akademik sürenin aşılması halinde kesilir.

Kaynak: Kampüste Ne Var