Üniversite Hayatında Yükselmenin İyilikten Geçen Yolu: Gönüllülük

EĞİTİM, HABERLER, KARİYER, KİŞİSEL GELİŞİM

Yazar: Mehmet Semih İpek

Habitat Derneği’nin hazırladığı “Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu”na göre gençlerin sadece %5’i herhangi bir gönüllü faaliyet gösteren kuruluşa üye. Bu oran, öğrenci olan gençlerde %10’a çıkıyor. Diğer yandan, insan kaynakları uzmanlarına göre yeni mezun işe alımlarında gönüllülük faaliyetleri, adayların birbirinin önüne geçmesinde en önemli etkenlerden biri.

Bu yazıda, öğrencilerin üniversite hayatında sivil topluma katılarak neler kazanabileceğini masaya yatırırken “Sektörlerde gönüllülük faaliyetlerinde yer alan kişiler neden daha başarılı bulunuyor?” sorusunun cevaplarını ele alacağız. 


Gönüllülük nedir? Türkiye’de gönüllülüğe bakış açısı nasıl?

Gönüllülük; insanların bilgilerini, kabiliyetlerini, emeklerini ve kaynaklarını toplumun faydası için çıkar gözetmeden kullanması demektir. 

Bir gönüllünün topluma katabileceği fayda bir yeteneğini kullanarak ağaç dikmek, birini sevindirmek, sahne gösterisi yapmak, koşmak, nakdi yardım yapmak… Birçok örnek olabilir. İşin temelinde topluma karşılıksız fayda yaratmak var. Bu faaliyetleri gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarını ayakta tutan iki önemli dayanak var: Birisi gönüllü katılımı, diğeri de maddi destekler.

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı Türkiye’de Gönüllülük adlı çalışmaya göre 1999 yılında gerçekleşen Marmara Depremi, Türkiye’deki sivil toplum faaliyetlerine bakış açısını ciddi ölçüde değiştirdi. O zamana kadar gönüllülük, büyük ölçüde ”para yardımı” olarak görülüyordu. O günden sonra organize hareket eden insan kaynağının önemi bir kere daha görülmüş oldu.

Habitat’ın Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu’nda gençlerin %5’inin bir sivil toplum projesine üye olduğunu söylemiştik. Aynı raporda; üye olmayan gençlerin %55’i zamanının olmadığını, %43’ü ise ilgilenmediğini dile getiriyor.

Diğer yandan, son yıllarda online mecralar ve yaratıcı projeler sayesinde sosyal sorumluluk projelerinin görünürlüğü artsa da katılım beklenen seviyenin çok altında.


Gönüllülük bir gönüllüye ve kariyerine neler katabilir?

İnsan kaynaklarının yazılarında, kariyer platformlarında ve sivil toplum kuruluşlarının raporlarında yer alan katkıları şu şekilde derledik.


Projelerde rol alma, tasarlama ve yönetme deneyimi

Yeni bir gönüllü “Proje nasıl tasarlanır, takvimlendirilir ve nasıl aksiyon alınır?” sorularının cevabını yaşayarak görebilir. Kariyer yaşamının her yerinde çok değerli olacak bu deneyime, öğrencilik hayatında sahip olmak büyük önem taşıyor.

Sivil toplumda önce projenin görevli bir parçası olarak, ardından kendini ispatlama şansı buldukça proje üreterek ve inisiyatif alarak tecrübe kazanabilirsiniz. Bu tecrübe işe alımlarda, sektörü ne olursa olsun, genç profesyoneller için öncelik sebebi oluşturuyor.


Görünürlülük yaratarak öne çıkma fırsatı

“Yeni insanlar tanımak ve yeni insanlar tarafından iyi çağrışımlarla tanınıyor olmak” kariyer başlangıcında ve her evresinde önemli bir konu. Bu kazanım, sizi kendi çevrenizde kanaat önderi yapabileceği gibi yetenek kaşifleri tarafından da görünmenizi sağlar.


Şeffaflık ve hesap verme kabiliyetini geliştirme

İster şirket olsun ister sivil toplum kuruluşu, ikisinde de açık ve hesap verebilir olmak çok önemli. Şeffaf bir değerlendirme ve raporlama yapabilmek gönüllünün gelecek projelerde umut vaat ettiğini gösteren önemli bir unsur.


Çok kültürlü ortamlarda çalışabilme imkanı

Kurumlarda, kuruluşlarda ve sivil toplumda herkesin düşünce biçimi birbirinden farklılık gösterebilir. Fakat insanları bir arada tutan ortak bir amaç var. Kurumlarda kaliteli hizmet, kuruluşlarda karlılık sivil toplumda toplumsal fayda vb.

Yaşama bakış açısı ne olursa olsun aynı amaç için birlikte organize bir şekilde çalışabilme kabiliyeti yeni yüzyılın ön önemli yeteneklerinden bir tanesi. Sivil toplum bu deneyimin öğrencilik hayatında kazanılabilmesi için eşsiz bir fırsat.


Beceri ve deneyim paylaşımı

Sivil toplumda gönüllüler ortak bir fayda yaratmak için kendi becerilerini ve deneyimlerini kullanıyor. Birlikte organize çalışma kültürünün bir getirisi de diğer gönüllülerin becerilerinden kendinize katabilecek olmanız. Bu sayede üniversite yaşamının sonunda çok yönlü bir mezun olabilirsiniz.


İletişim yeteneklerini geliştirme fırsatı

Gönüllüler, sivil toplum kuruluşuna üye olarak ve projelerde rol alarak kuruluşu temsil etmeye başlar. Önceden yalnızca kendisini temsil eden bir üniversitelinin projeyi daha iyi temsil etmek için daha iyi bir sözcü olması gerekir. Aktif gönüllülük sayesinde iletişim yetenekleriniz ve girişimci ruhunuz gelişebileceği gibi bu gelişim kariyerinizdeki başarılarla ilgili ipuçları taşır.


Referans sahibi olma imkanı

Yeni mezunların CV’lerinde en çok karşılaşılan eksiklikler deneyim ve referans olarak karşımıza çıkıyor. İnsan kaynakları profesyonelleri referansları, geçmişteki işlerinizde ne kadar yeterli ve “iyi” olduğunuzu üçüncü kişilerden öğrenmek amacıyla istiyor. İşte gönüllülük faaliyetleri, referanslar açısından da oldukça değerli. Bu faaliyetler sayesinde fazla sayıda ve çok değerli referanslara sahip olabilirsiniz.


Kariyer yaşamı ve gönüllülük

Kariyer uzmanlarına göre sivil toplumda aktif olarak yer alan bir yeni mezun, benzer adaylara göre yukarıda yer alan sebeplerden dolayı öne geçiyor. Artık bu deneyimin değeri, yeni mezunun okuduğu üniversitenin prestiji, yurt dışı deneyimi ve yabancı dili kadar çok.
 

Kaynak: Kampüste Ne Var